Flora Ionica

Checklist


 • - Acanthaceae
 • - Aizoaceae
 • - Alismataceae
 • - Amaranthaceae
 • - Amaryllidaceae
 • - Anacardiaceae
 • - Apiaceae
 • - Apocynaceae
 • - Araceae
 • - Araliaceae
 • - Aristolochiaceae
 • - Asparagaceae
 • - Asphodelaceae
 • - Aspleniaceae
 • - Asteraceae
 • - Basellaceae
 • - Betulaceae
 • - Boraginaceae
 • - Brassicaceae
 • - Butomaceae
 • - Cactaceae
 • - Campanulaceae
 • - Cannabaceae
 • - Cannaceae
 • - Capparaceae
 • - Caprifoliaceae
 • - Caryophyllaceae
 • - Celastraceae
 • - Ceratophyllaceae
 • - Characeae
 • - Cistaceae
 • - Colchicaceae
 • - Commelinaceae
 • - Convolvulaceae
 • - Cornaceae
 • - Crassulaceae
 • - Cucurbitaceae
 • - Cupressaceae
 • - Cymodoceaceae
 • - Cyperaceae
 • - Cystopteridaceae
 • - Cytinaceae
 • - Dennstaedtiaceae
 • - Dioscoreaceae
 • - Dryopteridaceae
 • - Elaeagnaceae
 • - Elatinaceae
 • - Ephedraceae
 • - Equisetaceae
 • - Ericaceae
 • - Euphorbiaceae
 • - Fabaceae
 • - Fagaceae
 • - Frankeniaceae
 • - Gentianaceae
 • - Geraniaceae
 • - Haloragaceae
 • - Hydrocharitaceae
 • - Hypericaceae
 • - Iridaceae
 • - Isoëtaceae
 • - Juglandaceae
 • - Juncaceae
 • - Juncaginaceae
 • - Lamiaceae
 • - Lauraceae
 • - Lentibulariaceae
 • - Liliaceae
 • - Linaceae
 • - Lythraceae
 • - Malvaceae
 • - Meliaceae
 • - Molluginaceae
 • - Moraceae
 • - Myrtaceae
 • - Nyctaginaceae
 • - Nymphaeaceae
 • - Oleaceae
 • - Onagraceae
 • - Ophioglossaceae
 • - Orchidaceae
 • - Orobanchaceae
 • - Oxalidaceae
 • - Paeoniaceae
 • - Papaveraceae
 • - Passifloraceae
 • - Phyllanthaceae
 • - Phytolaccaceae
 • - Pinaceae
 • - Plantaginaceae
 • - Platanaceae
 • - Plumbaginaceae
 • - Poaceae
 • - Polygalaceae
 • - Polygonaceae
 • - Polypodiaceae
 • - Pontederiaceae
 • - Portulacaceae
 • - Posidoniaceae
 • - Potamogetonaceae
 • - Primulaceae
 • - Pteridaceae
 • - Ranunculaceae
 • - Resedaceae
 • - Rhamnaceae
 • - Rosaceae
 • - Rubiaceae
 • - Rutaceae
 • - Salicaceae
 • - Santalaceae
 • - Sapindaceae
 • - Saxifragaceae
 • - Scrophulariaceae
 • - Selaginellaceae
 • - Simaroubaceae
 • - Smilacaceae
 • - Solanaceae
 • - Tamaricaceae
 • - Thelypteridaceae
 • - Thymelaeaceae
 • - Typhaceae
 • - Ulmaceae
 • - Urticaceae
 • - Verbenaceae
 • - Viburnaceae
 • - Violaceae
 • - Vitaceae
 • - Zosteraceae
 • - Zygophyllaceae

Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium

[native]

Island distribution (first record)

   Othonoi

   Ereikoussa

   Mathraki

!! !! ... approved by herbarium voucherCorfu (Clementi 1855 as Phyteuma limoniifolium)

   Paxos

   Antipaxos

!! !! ... approved by herbarium voucherLefkada (Baldacci 1896 as Podanthum limonifolium)

   Meganisi

   Kalamos

   Kastos

   Atokos

   Ithaka (Damboldt 1970a as A. limonifolium subsp. limonifolium)

   Echinades

   Cephalonia (Garnweidner 2001 as A. limonifolium)

   Zakynthos

   Strofades

Taxonomic references ("taxonyms")

linked to standard floras (PFB, FE, FE2, FH) and annotated checklists (AFE, VPG) giving direct reference to occurrences of plant taxa on the Ionian Islands:

PFB: Asyneuma limonifolium
FE: Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium
FE2: volume not published
AFE: volume not published
FH: volume not published
VPG: Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium